1. Những startup nào đủ điều kiện tham dự cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo dành cho Phụ nữ – WISE Women Innovation Challenge (gọi tắt là WISE Challenge)?

  • Dự án khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập hoặc có ít nhất một phụ nữ tham gia sáng lập và đó là người đăng ký tham dự cuộc thi
  • Ứng viên tham dự là công dân của Cam-pu-chia, Lào, Myanmar hoặc Việt Nam
  • Dự án khởi nghiệp mới hoạt động trong vòng 05 năm trở lại
  • Dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp khả thi tối thiểu (MVP), dù có thể sản phẩm/dịch vụ/giải pháp này chưa được bán ra thị trường
  • Sử dụng tiếng Anh lưu loát là một lợi thế, nhưng không phải là điều kiện tiên quyết. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không thể trình bày bằng tiếng Anh

 

2. Cuộc thi này dành cho dự án khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào?

Các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp do Phụ nữ sáng lập và làm chủ trong mọi lĩnh vực đều có thể tham dự cuộc thi.

 

3. Tôi có thể tham dự cuộc thi khi mới chỉ có ý tưởng khởi nghiệp không?

WISE Challenge được tổ chức dành cho những dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập và làm chủ đã qua giai đoạn ý tưởng. Bạn cần có một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) là hàng hoá/ dịch vụ/ giải pháp mặc dù có thể nó chưa được bán ra thị trường. Sản phẩm này cung cấp giải pháp cho một vấn đề nào đó và hướng đến một thị trường đủ lớn để thu hút các nhà đầu tư và có khả năng phát triển bền vững

Nếu bạn mới chỉ có ý tưởng khởi nghiệp thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ tham dự. Sau đó chúng tôi có thể giới thiệu bạn với những đối tác phù hợp của mình để giúp bạn hiện thực hóa các ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể và tới năm sau, bạn có thể nộp hồ sơ tham dự WISE Challenge một lần nữa.