QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

1. Tôi có bắt buộc phải giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh không? WISE Challenge là cuộc thi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập và làm chủ tại 4 nước Mê Kông là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Do vậy, các ứng viên tham dự được mong đợi sẽ...

CÂU HỎI CHUNG

1. Những startup nào đủ điều kiện tham dự cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo dành cho Phụ nữ – WISE Women Innovation Challenge (gọi tắt là WISE Challenge)? Dự án khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập hoặc có ít nhất một phụ nữ tham gia sáng lập và đó là người đăng ký tham...